COOPERATIONS


Zdolność współpracy zalicza się do kompetencji emocjonalnych, stanowi jeden z wyróżników kompetencji społecznych, które warunkują jakość relacji z innymi ludźmi.

Współpraca i współdziałanie prowadzą do tworzenia wewnętrznych więzi wśród członków grupy, jak też rodzą ich poczucie tożsamości z zespołem, co zapewnia trwanie i sprawne funkcjonowanie tego zespołu na rzecz osiągania wspólnych celów.

Właśnie za to wszystkim znajomym, firmom oraz instytucjom dziękuję...
http://www.jdoqocy.com/click-7813921-11318864-1385399122000


http://www.kqzyfj.com/click-7813921-11604036-1424276492000

www.allprints.pl